Työryhmät

KOTELin tärkein toimintamuoto on työryhmien avulla tapahtuva tiedon ja kokemusten vaihtaminen elektroniikan eri osa-alueisiin liittyvissä teknisluonteisissa asioissa. Työryhmien toiminnan keskeisimpinä osina on laatia ehdotuksia tutkimushankkeista, ajankohtaisista aiheista ja tehdä ryhmätöitä kokoamalla asiantuntijoita vaihtamaan tietoa eri tekniikoista ja ongelmista.

KOTELin euroopalaista CEEES-yhteistyötä hoitaa SEEF-ryhmä.

Lisäksi KOTEL toimii pohjoismaiseen MQS-yhteistyöhön liittyvän Piirilevyt-työryhmän kokoonkutsujana.

Työryhmien puheenjohtajille on oma tiedotussivustonsa.