TR5/6 Ympäristötestit ja luotettavuustekniikka

TR 5/6 toimii sähkö- ja elektroniikkatuotteiden ympäristörasitusten sietoa ja luotettavuutta koskevien asioiden yhteistyöfoorumina. Ympäristötestauksessa toiminta kattaa ympäristötekijöiden ja niiden rasitusasteiden määrittelyn, tuotteiden ympäristölosuhteiden spesifioinnin ja ympäristrasitusten siedon testauksen. Luotettavuustekniikassa kehitetään mm. yrityksissä sovellettavia luotettavuuden spesifioinnin, suunnittelun ja varmistamisen menetelmiä. Vastauksia haetaan mm. kysymyksiin minkälaisia testejä tuotteelle on hyvä tehdä tuotekehitysprosessin eri vaiheissa ja minkälaisia vikamekanismeja tuotteissa esiintyy. Teknologian kehittymistä ja sen tarjoamia uusia työkaluja otetaan käyttöön ja kehitetään edelleen. Esimerkkeinä kiinnostavista uusista teknologioista ovat digitalisaation tuomat mallintamis- ja simulointitekniikat sekä internet ja langattomat tehokkaat tietoverkot, jotka tuovat uusia mahdollisuuksia ja täydentävät vanhempia menetelmiä.

KOTEL TR5/6 on merkittävän asiantuntijaverkosto Suomessa parantaen jäsenten ja heidän taustayhteisöjensä kykyä hallita aihealuetta. Jäsenten tukena on KOTELin pitkältä ajalta kerätty tietämys sekä mahdollisuus tarttua uusiin haasteisiin KOTELssa ja sen tarjoamilla kotimaisilla ja kansainvälisillä yhteistyöfoorumeilla.