Toiminta-ajatus

Työryhmä TR5/6 on yhdistetty aikaisemmista työryhmistä TR5 Ympäristötestit ja TR6 Luotettavuustekniikka. Ennen yhdistymistään työryhmillä oli usein yhteisiä ns. “extended meeting”-kokouksia. Yhä tehokkaampi ja integroidumpi tuotekehitystoiminta suunnittelusta testaukseen sekä tarve tuotteen koko elinkaaren hallintaan sopiikin hyvin nykymuotoiselle työryhmälle.

Toimintamuotoja ovat:

  • säännölliset kokoontumiset
  • keskinäinen tiedonvaihto alan kehityksestä ja tapahtumista
  • omien taustayhteisöjen tiedottaminen 
  • yhteydenpito sidosryhmiin (mm. standardien seuraaminen)
  • tutkimushankkeet 
  • julkaisut
  • seminaarit
  • koulutus