Header-Logo

Yhteistyötä elektroniikan tutkimuksen kärjessäTR7 Sähkömagneettiset häiriöt


Toiminta-ajatus
TR 7 toimii sähkö- ja elektroniikkatuotteiden sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevien asioiden yhteistyöfoorumina. Ryhmän puitteissa sekä teollisuuden että käyttäjien edustajat voivat yhdessä syventää ymmärrystään häiriöilmiöiden fysikaalisesta olemuksesta ja suojauskeinoista, sekä pohtia standardien ja säädösten soveltamiseen liittyviä kysymyksiä.

 Jos aihe kiinnostaa, ota yhteys työryhmän puheenjohtajaan, Markus Marttila (DA-Group)


Suljetut sivut
Avaa työryhmän suljetut sivut