Header-Logo

Yhteistyötä elektroniikan tutkimuksen kärjessäTR7 Sähkömagneettiset häiriöt


Työryhmällä ei ole aktiivista toimintaa


Toiminta-ajatus


TR 7 toimii sähkö- ja elektroniikkatuotteiden sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevien asioiden yhteistyöfoorumina. Ryhmän puitteissa sekä teollisuuden että käyttäjien edustajat voivat yhdessä syventää ymmärrystään häiriöilmiöiden fysikaalisesta olemuksesta ja suojauskeinoista, sekä pohtia standardien ja säädösten soveltamiseen liittyviä kysymyksiä.

 

Jos aihe kiinnostaa, ota yhteys työryhmän entiseen puheenjohtajaan, Jukka Lyömiöön (Vaisala Oyj)


Suljetut sivut


Avaa työryhmän suljetut sivut