KOTELin historia

Huhtikuussa 1967 VTT:n radiotekniikan laboratorion neuvottelukunnan aloitteesta suomalaisten elektroniikkayritysten ja valtion laitosten edustajia kutsuttiin kokoon keskustelemaan suomalaisen testaustoiminnan kehittämisestä, luotettavuustutkimuksista, kansainvälisestä yhteistoiminnasta ja tarpeellisesta organisaatiosta.

Kokouksen asettama toimikunta teki kesäkuussa 1967 esityksen ”Komponenttien koetestauksen ja tutkimuksen yhteistyöelimen KTY” perustamiseksi. Perustava kokous kutsuttiin koolle 25.9.1967. Tässä kokouksessa ilmoittautui 12 jäsentä ja VTT:n radioteknillinen laboratorio ilmaisi halunsa hoitaa KTY:n toimiston ja sihteerin tehtävät.Ensimmäiset jäsenet:
1 Oy Fiskars Ab, Elektroniikka
2 Ilmavoimien esikunta
3 Imatran Voima Oy
4 Oy Nokia Ab, Elektroniikka
5 Posti- ja lennätinhallitus
6 Pääesikunta, sähköteknillinen osasto
7 Oy Strömberg Ab
8 Televa
9 Vaisala Oy
10 Wallac Oy
11 Valtionrautatiet
12 Oy Yleisradio Ab

Työvaliokuntaan valittiin:
puheenjohtaja, DI Aare Toivanen, Oy Strömberg Ab
varapuheenjohtaja, DI Jouni Koivisto, Pääesikunta
DI Lauri Saari, Oy Nokia Ab
Yli-ins. Heikki Vehkaoja, Posti- ja lennätinhallitus
Sihteeriksi VTT ilmoitti DI Jussi Kupilan
Ensimmäisessä kokouksessaan työvaliokunta päätti ottaa käyttöön lyhenteen KOTEL. Aluksi KOTEL pyrki toteuttamaan organisoidusti komponenttien testaustietojen vaihtoa, mutta keskittyi pian työryhmämuotoiseen yhteistyöhön laatien suosituksia, tehden kyselyitä ja julkaisten työryhmäraportteja ajankohtaisista komponentti-, ympäristötestaus-, ja laatuasioista. Vahvistaakseen toimintaedellytyksiään KOTEL ry rekisteröitiin vuonna 1983. Tämä mahdollisti esim. tutkimushankkeiden rahoituksen järjestämisen. Vuonna 1986 KOTEL laajensi yhteistyötään pohjoismaiselle tasolle tekemällä yhteistyösopimuksen pohjoismaisten sisarjärjestöjen kanssa. Yhteistyötä hoidetaan vaihtamalla tietoa kunkin järjestön raporteista, koulutustilaisuuksista ja tutkimushankkeista.

KEPS:
-KOTEL
-ITTF (aikaisemmin EKF)
-EPIGON + (aikaisemmin PROSAM)
-SPM