Raportit

Voit tilata julkaisuja sähköpostitse (ks. KOTEL yhteystiedot).

KOTEL 1041-GB (1976)
Presentation of the reliability prediction results. 3 s.

KOTEL 1050 (1980)
Elektroniikkalaitteiden häiriönsiedon mittausmenetelmät, yhteenveto. 9 s.

KOTEL 1108B (1984)
Piirilevyjen hankintalomake. 2 s.

KOTEL 1 (1982)
Elektroniikkalaitteiden lämpösuunnittelun teoria. 48 s.

KOTEL 3 (1982)
Elektroniikan kosketin- ja johdinpinnoitteet. 25 s.

KOTEL 4 (1982)
Piirilevyn suojaaminen juotteenestopinnoitteella. 14 s.

KOTEL 5 (1984)
Ohjelmistotyön edellytysten tukeminen teollisuudessa. 18 s.

KOTEL 9 (1979)
Käyttövarmuuden suunnittelu. 63 s.

KOTEL 12 (1982)
Elektronisen laitteen tai järjestelmän vikatietojen määrittely. 11 s.

KOTEL 13 (1981)
Metalliset kosketin- ja johdinpinnoitteet. 9 s.

KOTEL 13-GB (1982)
Metallic coatings on contacts and conductors of electronics. 9 s.

KOTEL 14C (1985)
Keraaminen palakondensaattori KP1B (IEC tyyppi 1B). 4 s.

KOTEL 15B (1985)
Keraaminen palakondensaattori KP2B (IEC tyyppi 2B). 4 s.

KOTEL 18 (1981)
D-liitin, (IEC). 22 s.

KOTEL 19 (1980)
Piirilevyjen tietokoneella tuettu suunnittelu. 9 s.

KOTEL 20 (1982)
Tietokoneavusteisen piirilevysuunnittelun sanasto, suomi-englanti. 9 s.

KOTEL 22 (1983)
Elektronisen laitteen tai järjestelmän käyttövarmuusominaisuuksien määrittely. 15 s.

KOTEL 23 (1982)
Luotettavuustekniikan tietolähteitä. 26 s.

KOTEL 30 (1981)
Verkkomuuntaja. 39 s.

KOTEL 32 (1984)
Varaosamäärän laskentamenetelmä. 14 s

KOTEL 34 (1984)
Ohjelmistojen hyväksymismenettelyn metakäsikirja. 15 s.

KOTEL 40 (1979)
Testiterminologia. 10 s.

KOTEL 41 (1983)
Ohjelmistotuotteen hallinnan käsikirja (esimerkki). 18 s.

KOTEL 42 (1982)
IEC:n teknisen komitean, TC56 luotettavuustekniikka, julkaisut ja työryhmät. 13 s.

KOTEL 46 (1983)
Puolijohdetehtaan arviointikaavake. 52 s.

KOTEL 49 (1979)
DIL-liitin (IC-kanta), kosketinväli 2,54 mm. 18 s.

KOTEL 50 (1983)
Ympäristöluokittelu, sovellus 3. Kiinteä asennus säältä suojatuissa tiloissa. 17 s.

KOTEL 51B (1979)
Pienmuuntaja, tehonsyöttö, teho < 10 kVA, yksi-tai kolmivaiheinen. 5 s.

KOTEL 54 (1982)
Näppäinkalvokytkimet (membrance switches). 10 s.

KOTEL 58 (1981)
KT-JCW-02: Signaali- tai ohjauskaapeleihin tai tasajännitesyöttöön kytkeytyvien verkkotaajuisten (tai audiotaajuisten) häiriöiden sieto, mittausmenetelmä. 12 s.

KOTEL 62 (1981)
Elektroniikkalaitteiden lämpösuunnittelun edellytykset ja yleisimmät virheet. 14 s.

KOTEL 64 (1983)
Tyyppiesimerkkejä sähkömagneettisista häiriöistä. 12 s.

KOTEL 66B (1980)
Yleiskäyttöiset mikrotietokoneet. 35 s.

KOTEL 67 (1982)
Käyttövarmuusennusteen esitystapa. 13 s

KOTEL 68 (1982)
Ohjelmistodokumenttien sisältörunko ja kuvausmenetelmät realiaikajärjestelmissä. 38 s.

KOTEL 74 (1981)
KT-JTR-06: Syöttöjännitejohtoihin (tasajännite, 50 Hz tai esim. 400 Hz) kytkeytyvien transienttihäiriöiden sieto, mittausmenetelmä. 7 s.

KOTEL 77 (1983)
Elektronisen laitteen tai järjestelmän vikatietojen käsittely. 28 s.

KOTEL 82B (1978)
Sähkömagneettisten häiriöiden sanasto, suomi-englanti. 15 s.

KOTEL 96 (1980)
KT-JSP-01: Staattisen purkauksen sieto, mittausmenetelmä. 10 s.

KOTEL 97B (1977)
Levyliitin, kaksiosainen, kosketinväli 2,54 mm (IEC). 27 s.

KOTEL 97B-GB (1978)
Printed board connector, two-part, contact spacing 2,54 mm, (IEC). 28 s.

KOTEL 100 (1981)
Lämpötilanmittausten ja -mittauslaitteiden käyttömahdollisuudet elektroniikkalaitteiden lämpösuunnittelussa. 8 s.

KOTEL 102 (1983)
Asiakaskohtaiset paksukalvohybriidipiirit. 71 s.

KOTEL 107 (1982)
Kondensaattori- ja vastussanasto, suomi-englanti. 30 s.

KOTEL 108 (1982)
KT-SCW-05: Suoraan kytkeytyvien radiotaajuisten kenttien sieto, mittausmenetelmä. 27 s.

KOTEL 112C (1980)
Ympäristötestit ja rasitusluokat IEC 68 mukaan. 21 s.

KOTEL 113 (1983)
Ohjelmistotuotteen hallinta (SCM), käsikirjan sisältörunko. 6 s.

KOTEL 116 (1982)
Tehopuolijohdekomponentit. 100 s.

KOTEL 117 (1980)
Hybridipiirisanasto, suomi-englanti. 18 s

KOTEL 119 (1980)
Hybridipiirien kokoluokitus. 3 s.

KOTEL121(1983)
Elektroniikkalaitteiden lämpösuunnittelu. 1 s.

KOTEL 123 (1974)
Potentiometrisanasto, suomi-englanti. 29 s.

KOTEL 125(1983)
Elektroniikan laitteiden sisäiset teholähteet. 13 s.

KOTEL 126 (1982)
Elektroniikan jäähdytyslaitteet ja niiden käyttömahdollisuudet. 11 s.

KOTEL 128(1981)
KT-JTR-07: Katkaisin- ja erotintoiminnoista aiheutuvien verkkotransienttien sieto, mittausmenetelmä. 15 s.

KOTEL 130C (1983)
Piirilevyt, yleiset vaatimukset. 9 s.

KOTEL 131C (1983)
Piirilevyt, mittojen toleranssit. 8 s.

KOTEL 132C (1983)
Piirilevypiirustukset. 11 s.

KOTEL 133B (1983)
Piirilevyjen vastaanottotarkastusohje. 9 s.

KOTEL 155 (1976)
MOS-komponenttien käsittelyohje. 12 s.

KOTEL 175 (1984)
MOS-tilauspiirien testi ja suojapiirirakenteet. 103 s.

KOTEL 176 (1985)
Elektronisen laitteen tai järjestelmän vikatietojen käsittelyohjelmat. 59 s.

KOTEL 177 (1985)
Pintaliitos-, hybridi- ja polymeerikomponenttien lämpötilojen laskeminen. 11 s.

KOTEL 179 (1985)
Ympäristötestaussekvenssit. Sovellus 3: Kiinteä asennus säältä suojatuissa tiloissa. 18 s.

KOTEL 180 (1985)
Piimikromekaniikka ja pietosähköisen PVDF-muovien mikromekaaniset sovellukset. 22 s.

KOTEL 181 (1984)
Monikerrospiirilevyjen käyttö. 17 s.

KOTEL 182 (1987)
Rasituskarsinta (stress screen). 33 s.

KOTEL 183 (1987)
Hybridipiirimateriaalien tarkastus- ja testausmenetelmät. 132 s.

KOTEL 184 (1985)
CMOS-teknologia. 80 s.

KOTEL 185 (1986)
Puolijohdeteknologian sanasto, englanti, suomi, saksa, ruotsi, venäjä. 216 s.

KOTEL 186 (1986)
Luotettavuuden ennustus ja analyysimenetelmät. 19 s.

KOTEL 187 (1985)
Huoneentaulu 1, Ohjelmistotyön koko kuva. 8 s.

KOTEL 188 (1985)
Huoneentaulu 2, Ohjelmiston kehitysvaiheet. 9 s.

KOTEL 189 (1985)
Huoneentaulu 4, Dokumentaatio. 7 s.

KOTEL 190 (1985)
Huoneentaulu 3, Ohjelmistotuotteen hallinta. 8 s.

KOTEL 191 (1987)
GaAs-teknologiaraportti. 39 s.

KOTEL 193 (1986)
Ympäristötestaussekvenssi. Sovellus 4: Kiinteä asennus ulkotiloihin. 23 s.

KOTEL 194 (1987)
Pintaliitostekniikan valmistusmenetelmät. 19 s.

KOTEL 195 (1987)
Mikroprosessorilaitteiden testauskysely-yhteenveto. 10 s.

KOTEL 196 (1988)
Elektroniikan näytöt. 67 s.

KOTEL 197 (1987)
Puolijohdekomponenttien testauspalvelut, kysely-yhteenveto. 12 s.

KOTEL 198 (1987)
Juotettavuus pintaliitostekniikassa. 163 s.

KOTEL 199 (1987)
Nopeat CMOS-komponentit. 55 s.

KOTEL 200 (1987)
FET-tehotransistorit. 97 s.

KOTEL 201 (1989)
Pintaliitostekniikan suunnittelusäännöt. 21 s.

KOTEL 202 (1988)
Inhimillisen ympäristön aiheuttamat vaatimukset elektroniikka- ja ohjelmistotuotteille. 2 s.

KOTEL 203 (1989)
Ympäristötestauskäsikirja. 171 s.

KOTEL 204 (1989)
Ohjelmistotyökalujen kartoitus. 140 s.

KOTEL 205 (1989)
Esimerkkejä sähkömagneettisten häiriöiden aiheuttamien ongelmien korjaamisesta. 7 s.

KOTEL 206 (1993)
Pintaliitoskomponenttien laatu. 76 s.

KOTEL 207 (1990)
Pesumenetelmät pintaliitostekniikassa. 81 s.

KOTEL 208 (1989)
Muovialihankkijarekisteri. 2 s.

KOTEL 209 (1989)
Sähkömagneettiset häiriöt ja laitesuunnittelu. 136 s.

KOTEL 210 (1990)
Mikropiirien kotelointi. 64 s.

KOTEL 211 (1989)
CECC-järjestelmä. 2 s.

KOTEL 212 (1992)
Puolijohdekomponenttien käyttösäännöt. 88 s.

KOTEL 213 (1992)
Evaluation of Cleaning Methods in SMT. 36 s.

KOTEL 214 (1991)
Elektroniikkateollisuuden luotettavuus-käsikirja. 103 s

KOTEL 215 (1993)
Ympäristötestauskäsikirja osa-II. 150 s.

KOTEL 216 (1991)
ISO 9000-3:n Käyttöönotto teollisuuden ohjelmistokehityksessä, sovellusesimerkki. 24 s.

KOTEL 217 (1992)
Reliability of Surface Mounted Components. 31 s.

KOTEL 218 (1993)
Staattisen sähkön (ESD) vaikutukset elektroniikkalaitteille. 116 s.

KOTEL 219 (1991)
Corrosion of Electronics, KOTEL91 ATMOCOR, Elektroniikan ilmastokorroosiokäsikirja. 86 s.

KOTEL 220 (1993)
Evaluation of Low Solids Content Fluxes, 46 s.

KOTEL 221 (1993)
Wave Soldering in an Inert Gas Atmosphere, 37 s.

KOTEL 222 (1994)
Komponenttilevyn epäpuhtaudet. 49 s.

KOTEL 223 (1994)
Pesemättömän komponenttilevyn luotettavuus. 62 s.

KOTEL 225 (1994)
IC Vendor Appraisal – Audit Check List. 24 s.

KOTEL 227 (1995)
Muovialihankkijarekisteri. 2 s.

KOTEL 228 (1995)
Elektroniikan lämpösuunnittelun ohjelmistot ja tietolähteet. 35 s.

KOTEL 229 (1996)
EMC-Direktiivi ja elektroniikkalaitteiden tuotekehitys. 101 s.

KOTEL 230 (1996)
Vesipohjaiset juoksutteet. 69 s.

KOTEL 231 (1996)
Vikatietokannan käyttö sulautetujen ohjelmistojen tuotannossa. 52 s.

KOTEL 232 (1996)
Asiakaskohtaisten elektroniikkatuotteiden ohjelmistovariaatioiden hallinta 83 s.

KOTEL 233 (1997)
Kierrätys- ja ympäristökysymykset elektroniikkatuotannossa 49 s.

KOTEL234 (1998)
Elektroniikan komponenttien vikataajuus 16 s.

KOTEL 235 (1998)
Elekktroniikkatuotteen suunnittelun ympäristönäkökohdat 98 s.

KOTEL 236 (1997)
Kierrätettävien materiaalien soveltuvuus sähkölaitteiden pakkaamiseen. s 147.

KOTEL 237 (1999)
BGA-Komponenttien liittäminen piirilevyyn 53 s.

KOTEL 238 (2000)
Elektroniikassa käytettävien komponenttien käyttösäännöt 115 s.

KOTEL 239 (1999)
Rasituskarsinta 57 s.

KOTEL 240 (1997)
Sähkökenttätestit häiriösuojatussa mittaushuoneessa 104 s.

KOTEL 241 (1998)
Häiriösuojauksket mekaniikkasuunnittelussa 75 s.

KOTEL 242 (2000)
Valmistusmenetelmät ja materiaalivalinnat mekaniikkasuunnittelussa 116 s.

KOTEL 243 (1999)
Orgaaniset piirilevypinnoitteet ja niiden vaikutus luotettavuuteen 135 s.

KOTEL 244 (2003)
Elektroniikkasuunnittelun tarkistuslista 48 s..

KOTEL 245 (2001)
Mekaniikkasuunnittelijan lämpösuunnitteluohjeisto 113 s.

KOTEL 246 (2002)
Uudet laminaattimateriaalit 118 s.

KOTEL 248 (2003)
Ympäristöolosuhdetestitiivistelmät IEC-60068-2 -sarja 83 s..

KOTEL 249 (2003)
Environmental test Tailoring Handbook 32 s..

KOTEL 250 (2005)

Reliability Management of New Technologies in Electronics During Product Development Process 98 s.

KOTEL 251 (2003)
Lead-free Soldering 85 s..

KOTEL 252 (2004)
Muotoilun ja mekaniikkasuunnittelun integrointi 88 s..

KOTEL 253 (2005)
CMMI Structured Comparison of Agile & Ad Hoc SE Practices 8 s..

KOTEL 254 (2005)

Proto- ja piensarjavalmistus 138 s.

KOTEL 255 (2007)

TUPA handbook 129 s.
Optimized mechanical structure for production, packaging and logistics

KOTEL 256 (2008)

Integrated Business and Technical Product Reliability Design 181 s.

KOTEL 257 (2011)

Acceleration of aging and corrision tests for PCBA reliability 16 s.

KOTEL 258 (2011)

Virtual Environmental testing for Electronic Product Reliability 53 s.

KOTEL 259 (2014)
DfR Supplier Handbook 83 s.

KOTEL 260 (2016)

Optimizing Cost and Reliability Throughout Product Lifetime 45 s.

KOTEL 261 (2017)

Reability and Lifetime Estimation of Flexible Capacitors 108 s.

KOTEL 262 (2018)

Reability of Polymer Materials 101 s.