SEEF

SEEF is a standing cooperation group within KOTEL for international cooperation. Historically SEEF (Society of Environmental Engineering In Finland) was created for promoting Environmental Engineering nationally in Finland and to participate in European level work within CEEES (Confederation of European Environmental Engineering Societies). The objective was to increase know-how in the practices and management of environmental engineering in products and thus improve the reliability of these products and reduce their life-cycle costs. Later this society was merged into KOTEL and thereafter the CEEES cooperation has been successfully been carried out in Finland within KOTEL. 

SEEF on nykyään osa KOTELia ja toimii työryhmien yhteistöelimenä toimittaessa CEEESin kanssa. Historiallisesti ryhmän tarkoituksena on lisätä tuotteiden ympäristöyhteensopivuuden hallintaa koskevaa yritysten osaamista ja siten parantaa tuotteiden luotettavuutta ja vähentää niiden eliniän kustannuksia. Ympäristöyhteensopivuudella tarkoitetaan sitä, että tuote toimii moitteettomasti käyttöympäristössään eikä toisaalta häiritse ympäristöään.

SEEF is a standing cooperation group within KOTEL for international cooperation. Historically SEEF (Society of Environmental Engineering In Finland) was created for promoting Environmental Engineering nationally in Finland and to participate in European level work within CEEES (Confederation of European Environmental Engineering Societies). The objective was to increase know-how in the practices and management of environmental engineering in products and thus improve the reliability of these products and reduce their life-cycle costs. Later this society was merged into KOTEL and thereafter the CEEES cooperation has been successfully been carried out in Finland within KOTEL. 

SEEF on nykyään osa KOTELia ja toimii työryhmien yhteistöelimenä toimittaessa CEEESin kanssa. Historiallisesti ryhmän tarkoituksena on lisätä tuotteiden ympäristöyhteensopivuuden hallintaa koskevaa yritysten osaamista ja siten parantaa tuotteiden luotettavuutta ja vähentää niiden eliniän kustannuksia. Ympäristöyhteensopivuudella tarkoitetaan sitä, että tuote toimii moitteettomasti käyttöympäristössään eikä toisaalta häiritse ympäristöään.