Koulutustoiminta

Työryhmissä ja tutkimustoiminnassa kerätty tietämys julkaistaan usein seminaareissa. KOTEL ei tämän vuoksi ole yleiskouluttaja, vaan se keskittyy kapeille sektoreille ja pyrkii tilaisuuksissa aiheen riittävän syvälliseen käsittelyyn.

Seminaarit

Esimerkki KOTELin järjestämästä seminaarista, syksy 2018. Seminaarin suunnittelusta vastasi TR7 Sähkömagneettiset häiriöt. IoT_EMC-Seminaari pdf KOTELin seminaari 2018 (114 KB).

Muista seminaareista voi tiedustella joko KOTELin toimistosta tai suoraan sen suunnittelevalta työryhmältä tai projektilta.