Eurooppalainen yhteistyö

Keskeinen osa KOTELin eurooppalaisesta yhteistyöstä tapahtuu CEEES:in (Confederation of European Environmental Engineering Societies) kautta. Tätä yhteistyötä varten Suomessa toimi aikanaan SEEF omana järjestönään, mutta tämä sulautui sittemmin luontevasti KOTELiin. KOTEL on toiminut menestyksellisesti mm. CEEESin varapuheenjohtajana ja puheenjohtajana sekä osallistuen CEEESin työryhmä- ja projektitoimintaan.