Tutkimushankkeet

KOTEL organisoi ja rahoittaa toiminta-alueeseensa liittyviä tutkimushankkeita, joiden tärkeimpinä kohteina ovat jäsenistön ajankohtaiset ongelmat. Kilpailun kiristyessä markkinoilla vaaditaan yrityksiltä voimakkaampaa panostusta tutkimukseen ja tuotekehitykseen. KOTEL tarjoaa jäsenistölleen mahdollisuuden osallistua tutkimushankkeisiin ryhmänä eli pienemmin panostuksin kuin yksin tutkiessa.

Valmistelussa olevat hankkeet

  • Study of Conformal and Adaptive Coating and Molding Techniques for Electronic Assemblies Protection (PROTEC)
  • Study of corrosive and chemical environmental factors and references (CONVIC)
  • Digital Twin in Environmental Testing – State of Art Review (DIGETSA)

Nykyiset hankkeet

  • Integrated lifecycle cost modelling (ILICO)
  • Corrosive environmental and chemical active substances benchmarks and validation methods (CORREC)
  • KOTEL 192: STUCOR

Päättyneet tutkimushankkeet