Header-Logo

Yhteistyötä elektroniikan tutkimuksen kärjessäSEEF


SEEF is a standing cooperation group with the objective to increase know-how in the management of environmental engineering of the branch's products and thus improve the reliability of these products and reduce their life-cycle costs.

Ryhmän tarkoituksena on lisätä tuotteiden ympäristöyhteensopivuuden hallintaa koskevaa yritysten osaamista ja siten parantaa tuotteiden luotettavuutta ja vähentää niiden eliniän kustannuksia.

Ympäristöyhteensopivuudella tarkoitetaan sitä, että tuote toimii moitteettomasti käyttöympäristössään eikä toisaalta häiritse ympäristöään.

Avaa työryhmän suljetut sivut