Header-Logo

Yhteistyötä elektroniikan tutkimuksen kärjessäTR21 Energiatehokkuus ja Lämmönhallinta


Toiminta-ajatus


Aktivoida energiatehokkuuden ja lämmönhallinnan alueilla työskentelevien asiantuntijoiden tiedonvaihtoa kokoamalla heidät saman pöydän ääreen, ja tätä kautta vahvistaa kansallista osaamista.

Toimintamuotoja ovat:


  • Säännölliset kokoontumiset (noin 4 kertaa vuodessa)
  • Keskinäinen tiedonvaihto alan kehityksestä ja tapahtumista


Jäsenet


 NN / Ota yhteyttä KOTEL toimistoon

Suljetut sivut