Header-Logo

Yhteistyötä elektroniikan tutkimuksen kärjessä 


Toiminta-ajatus


TR 5 toimii sähkö- ja elektroniikkatuotteiden ympäristörasitusten sietoa koskevien asioiden yhteistyöfoorumina. Toiminta kattaa ympäristötekijöiden ja niiden rasitusasteiden määrittelyn, tuotteiden ympäristölosuhteiden spesifioinnin ja ympäristrasitusten siedon testauksen. Vastauksia haetaan mm. kysymyksiin minkälaisia testejä tuotteelle on hyvä tehdä tuotekehitysprosessin eri vaiheissa ja minkälaisia vikamekanismeja tuotteissa esiintyy. TR 5 asiantuntemus kattaa merkittävän osan aihe-alueen asiantuntijaverkostosta Suomessa. Työryhmä parantaa sen toimintaan osallistuvien ja heidän taustayhteisöjensä kykyä hallita kyseiset asiat. Tämä auttaa parantamaan tuotteiden luotettavuutta.


Toimintamuotoja ovat:

  • säännölliset kokoontumiset
  • keskinäinen tiedonvaihto alan kehityksestä ja tapahtumista
  • omien taustayhteisöjen tiedottaminen 
  • yhteydenpito sidosryhmiin (mm. standardien seuraaminen)
  • kannanotot tutkimushankkeisiin
  • tutkimushankkeisiin osallistuminen
  • julkaisut
  • seminaarit

 

Jäsenet


Puheenjohtaja v. 2009-2015 Risto Heikkinen Vaisala Oyj

Puheenjohtaja v. 2016: Pasi Tiuraniemi Toptester Oy

Puheenjohtaja v. 2017: Jyrki Salonen KONE Oyj

Puheenjohtaja v. 2018: Janne Kiilunen, Sanna Lahokallio, Trelic Oy (kokoontui yhdessä TR6 kanssa)

Puheenjohtaja v. 2019: Juha Niittynen (kokoontui yhdessä TR6 kanssa)

Puheenjohtaja v. 2020: Markku Juntunen (kokoontuu yhdessä TR6 kanssa)


ABB Oy Drives, Mild Kia
Danfoss Drives, Honkaranta Jaakko
KONE Oyj, Ruuskanen Mika
KONE Oyj, Salonen Jyrki
Konecranes Oyj, Koskenjoki Piia
Nokia Oyj, Laajaniemi Matti
Eertech Oy, Juntunen Markku
Vaisala Oyj, Heikkinen Risto
Vaisala Oyj, Parttimaa Jarno
Toptester Oy, Tiuraniemi Pasi
Solar Simulator, Suokivi Hannu
Solar Simulator, Perälä Riitta

Trelic Oy, Janne Kiilunen, Sanna Lahokallio


 

Edellisten kokouksien teemat:

Luottettavuusryhmän (TR6) ja ympäristötestaustyöryhmän (TR5) yhteisvisiitti pohjoiseen s 35


http://www.sil.fi/lehdet/st7_82013/    


Tokem 2013 yhteuskuva


   

Päivitetty 7.2.2017

Suljetut sivutAvaa työryhmän suljetut sivut