Header-Logo

Yhteistyötä elektroniikan tutkimuksen kärjessäKoulutus


Työryhmissä ja tutkimustoiminnassa kerätty tietämys julkaistaan usein seminaareissa. KOTEL ei tämän vuoksi ole yleiskouluttaja, vaan se keskittyy kapeille sektoreille ja pyrkii tilaisuuksissa aiheen riittävän syvälliseen käsittelyyn.

Seuraava seminaari


KOTEL järjestää seuraava seminaarin 17.3.2017. Seminaarissa esitellään KOTELin tutkimushankkeen KOTEL141: Reliability and lifetime estimation of flexible capacitors (REFLEX) tulokset ja julkaistaan hankkeen loppuraportti. Lisäksi seminaarissa kuullaan KOTELin eurooppalaisen yhteystyöjärjestön (CEEES) edustajien pitämiä esityksiä luotettavuuden eri alueilta.


pdf KOTEL ja CEEES seminaari (28.6 KB)

Muista seminaareista voi tiedustella joko KOTELin toimistosta tai suoraan sen suunnittelevalta työryhmältä tai projektilta.