Header-Logo

Yhteistyötä elektroniikan tutkimuksen kärjessäKOTEL 50 vuotta


Huhtikuussa  1967  VTT:n  radiotekniikan  laboratorion  neuvottelukunnan  aloitteesta  kutsuttiin  kokoon  suomalaisten  elektroniikkayritysten  ja  valtion  laitosten  edustajia  keskustelemaan  suomalaisen  testaustoiminnan  kehittämisestä,  luotettavuustutkimuk­sista,  kansainvälisestä  yhteistoiminnasta  ja  tarpeellisesta  organisaatiosta.


Kokouksen  asettama  toimikunta  teki  kesäkuussa  1967  esityksen  "Komponenttien  koestuksen  ja  tutkimuksen  yhteistyöelimen  KTY"  perustamiseksi.  Perustava  kokous  kutsuttiin  koolle  25.9.1967.  Tässä  kokouksessa  ilmoittautui  12  jäsentä  ja  VTT:n  radioteknillinen  laboratorio  ilmaisi  halunsa  hoitaa  KTY:n  toimiston  ja  sihteerin  tehtävät.


Ensimmäiset jäsenet:
1                               Oy Fiskars Ab, Elektroniikka
2                               Ilmavoimien esikunta
3                               Imatran Voima Oy
4                               Oy Nokia Ab, Elektroniikka
5                               Posti- ja lennätinhallitus
6                               Pääesikunta, sähköteknillinen osasto
7                               Oy Strömberg Ab
8                               Televa
9                               Vaisala Oy
10                             Wallac Oy
11                             Valtionrautatiet
12                             Oy Yleisradio Ab


Työvaliokuntaan valittiin:
puheenjohtaja                    DI Aarre Toivanen,  Oy Strömberg Ab
varapuheenjohtaja             DI Jouni Koivisto,  Pääesikunta
                                           DI Lauri Saari,  Oy Nokia Ab
                                           Yli-ins. Heikki Vehkaoja,  Posti- ja lennätinhallitus

Sihteeriksi VTT ilmoitti DI Jussi Kupilan

Ensimmäisessä  kokouksessaan  työvaliokunta  päätti  ottaa  käyttöön  lyhenteen  KOTEL.