Header-Logo

Yhteistyötä elektroniikan tutkimuksen kärjessäUudet tutkimushankkeet


Hei
 
KOTELin työryhmä TR6 Luotettavuustekniikka pohti viime vuoden lopulla mahdollisia uusia tutkimushankkeita.
Kiinnostusta ideoihin kyseltiin lähinnä TR5 ja TR6 osallistujien kautta. Kyselyn pohjalta nousi esille muutamia
ehdokkaita. KOTEL kutsuu nyt jäsenensä palaveriin, jossa selvitetään onko näihin ideoihin kiinnostusta laajemmin

KOTELin jäsenistössä.
 
Kokous pidetään 14.4.2016 klo 13 alkaen osoitteessa Kemistintie 3, Espoo (Otaniemessä).
 
Kokouksessa keskustellaan hankkeista, jotta selviäisi miten hankkeiden valmistelua jatketaan. Osallistuvilta
toivotaan kommentteja hankkeiden sisältöön ja tavoitteisiin sekä ehdotuksia hankkeiden laajuuteen.
 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset
Antti Turtola 
KOTEL ry