Header-Logo

Yhteistyötä elektroniikan tutkimuksen kärjessäPohjoismainen yhteistyö


KOTELilla toimii kahdessa pohjoismaisessa yhteistyöelimessä. Ne ovat KEPS ja MQS.

KOTELin sisarjärjestöjen välistä yhteistyötä on hoidettu Samarbets- rådet inom Norden för elektronikfrågor, KEPS-organisaation avulla. Tähän yhteistyöhön ovat kuuluneet KOTEL, ITTF/Norja, Epigon+/ Ruotsi ja SPM/Tanska. Niiden sihteeristöt toimivat kussakin maassa tutkimusorganisaatiossa: SINTEF, IVF ja DELTA. KEPSin kautta välitetään tietoa pohjoismaisista hankkeista suorina välisinä tie- dotteina. 

Toinen pohjoismainen yhteistyöelin, johon KOTEL on osallistunut on MQS (Mönsterkortskvalitet genom samverkan). KOTEL on mukana sen johtoryhmässä, jossa pohditaan tämän uuden piirilevyjen käyttäjien, niiden valmistajien ja alihankkijoiden sekä tutkimuslaitosten muodostaman yhteistyöelimen toimintatapoja. MQS:n piirissä on nykyisin tärkeänä tavoitteena saada piirilevyalueen tietopaketti Guidlines valmiiksi.  

Linkkejä


Pohjoismaisia yhteistyökumppaneita:
-SINTEF 
-IVF 
-DELTA 
-SPM