Header-Logo

Yhteistyötä elektroniikan tutkimuksen kärjessäEurooppalainen yhteistyö


Eurooppalaisella tasolla KOTEL toimii yhteistyössä Committee of European Engineering Societies CEEES kanssa. Suomessa tätä yhteistyötä hoitaa KOTELin yhteydessä toimiva SEEF-ryhmä.